15.04.2020 Tyle stóp, tyle kroków

Cele:

♦ rozwijanie sprawności fizycznej,

♦ rozwijanie sprawności manualnych,

♦ rozwijanie umiejętności mierzenia,

♦ mierzenie długości stopami i krokami.

1. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazety (może być też ulotka)

→ Czynności organizacyjno-porządkowe. Dzieci wchodzą do pokoju i poruszają się w dowolny sposób, ostrożnie. Na polecenie rodzica, zatrzymują się i każde dziecko podnosi gazetę. •

→ Zabawa ożywiająca. Dzieci biegają  i potrząsają gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na mocne klaśnięcie w dłonie przez rodzica i zapowiedź: Burza, zatrzymują się i – przyjmując dowolną pozycję – chronią się przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

→ Stają w rozkroku, trzymając oburącz złożoną gazetę – w skłonie w przód wymachują gazetą w tył i w przód. Po kilku ruchach prostują się i potrząsają gazetą w górze.

→ Kładą gazety na podłodze, zwijają je po przekątnej w rulonik i przeskakują przez nie bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego.

Ugniatają gazety tak, aby powstały kulki (piłki) – rzucają kulkami i chwytają je w miejscu, w chodzie, w biegu; rzucają i chwytają, wykonując dodatkowe zadania, np.: przed chwytem wykonują klaśnięcie, dotykają ręką podłogi, robią rękami młynek, wykonują obrót itp.

→ Ćwiczenia korektywne i uspokajające. Dzieci maszerują we wspięciu na palcach, z kulką na głowie, i przechodzą do siadu skrzyżnego.

→ Ćwiczenie oddechowe – wykonują wdech nosem i próbują zdmuchiwać kulki z dłoni.

→ Czynności porządkowe: odkładają kulki na wyznaczone miejsce.

2 . Ćwiczenia w mierzeniu długości ,,Długi, krótki”

Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary (takiej samej długości 2 kawałki z wstążki w dwóch kolorach, klocki, sznurek itp.) Rodzic układa z przygotowanych materiałów dwie drogi:

° Dwie drogi równoległe. Rodzic pyta ,,Czy obie drogi mają taką samą długość?”


º Jedna z dróg zakręca. ,,Czy teraz mają taką samą długość?”. ,,Dlaczego uważacie, że druga droga jest dłuższa?

Rodzic wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku. − Czy drogi mają taką samą długość? − Dlaczego tak uważacie Jedna z dróg zakręca.
− Jak można udowodnić, że są tej samej długości? (Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery klocki, tylko przesunięte).

Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. Mały dywan lub koc, ręcznik. Dziecko i rodzic lub rodzeństwo mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno liczy. Dlaczego wyszły wam różne wyniki? Czy wasze stopy są jednakowej długości?

Mierzenie długości dywanu krokami. Dziecko i rodzic mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy. − Dlaczego wyszły wam różne wyniki?  Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem).

Pokaz linijki, miarki krawieckiej.  Rodzic mierzy linijką długość małego dywanu.

→ Nowe Przygody Olka i Ady. Karty Pracy cz. 4, s. 7

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

3. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza ,,Podwórkowa awantura” 

Kura gdacze, kaczka kwacze – goni kurę mokrą raczej.

Gęś też syczy, kogut pieje. Gwałtu! Rety! Co się dzieje? Ryczy krowa, świnia kwiczy, a indyk się rozindyczył.

Kot mysz goni, głośno miauczy. – Dość awantur! Już wystarczy! Tak pies Burek głośno szczeka i już słychać go z daleka.

Koza meczy: mee, mee, mee… – Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody – wiadro wody poleją na głowy, brody! Wyszły z mody awantury! A sio, gęsi, a sio, kury! – Powiedziała, co wiedziała, białą brodą pokiwała, pochyliła nisko rogi.

– Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była.

Rodzic wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, a następnie pyta: − Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? − Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło? Rodzic zwraca uwagę na głosy, jakie wydawały zwierzęta – naśladowanie odgłosów zwierząt występujących w wierszu przez dzieci.

4. Praca plastyczna klikając w załącznik poniżej, otworzy się instrukcja do zrobienia pracy plastycznej, pod każdym numerkiem kryje się opis wykonywanej czynności. Udanej zabawy.

https://view.genial.ly/5e95fc2e27cb3a0e1078a055/interactive-image-praca-plastyczna

Skip to content