17.04.2020 Prace na wsi

Cele:

♦ rozwijanie sprawności fizycznych, zapoznanie z zjawiskiem wysokości dźwięków,

♦ poznanie produktów otrzymywanych od zwierząt, utrwalenie nazw zwierząt,

♦ rozwijanie mowy i zapoznanie z pracą gospodarza

♦ rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do wspólnego działania z rodzicami, rodzeństwem.

 

1.Ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych

https://youtu.be/4YFmTNqTfsU

2. Hodowla zwierząt i prace na wsi

→ ,,Po co hodujemy zwierzęta?” Czy wiecie gdzie mieszkają, co jedzą i co nam dają zwierzęta hodowlane?

Zapraszamy na film.

https://youtu.be/CpcmvJTO5G4

→ ,,Prace na wsi”. Rymowanka ,,Gospodarz” Agata Giełczyńska

W gospodarstwie pracy wiele, w dzień powszedni i w niedzielę. 

Pan gospodarz już od rana przerzuca duży stóg siana. 

Karmi kury, owce, krowę,  w wiadrach dla nich nosi wodę.

Traktorem wyjeżdża w pole,  słomę układa w stodole. A gdy już skończona praca, ocierają pot z czoła zmęczony do domu wraca. 

Rodzice i dziećmi  zwracają uwagę na przedstawione czynności wykonywane przez ludzi w gospodarstwie.

Wiosną na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.

♥ Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

♥ Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

W sadzie (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.

♥ Dlaczego są wykonywane takie prace?

Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie.

♥ Czy praca rolnika jest łatwa? 

3. Dla chętnych – rodzinne wykonanie makiety wiejskiego podwórka – technika dowolna. Zagrodę wiejską można zbudować z klocków, wykorzystać pudełka, namalować, ulepić zwierzątka z plasteliny, wyciąć itp.

4. Zapraszamy do zabawy z quizem ,, Co wiemy o wiejskim podwórku?”  Drodzy rodzice bardzo proszę przed włączeniem quizu w ustawieniach gry wyłączyć muzykę.

https://quizizz.com/join/quiz/5e98776bd01b69001c5d0311/start?from=soloLinkShare&referrer=5e9847f83bd6b6001b2d7b7f

5. Nowe przygody Olka i Ady. Karty Pracy cz. 4 tematyka o wiejskim podwórku. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

 

Skip to content