28.05.2020 Żołnierz

Dzień dobry,

przy okazji tygodnia Rodziny poznajemy ważne zawody rodziców. Dzisiaj przygotowałyśmy informacje i zabawy na temat zawodu Żołnierza.

Żołnierz – osoba pełniąca służbę w wojsku danego państwa i zobowiązana do obrony jego granic.

Żołnierze pełnią ważne role nie tylko w czasach konfliktów i wojen. W czasie pokoju trzymają warty przy obiektach o szczególnym znaczeniu, pomagają cywilom dotkniętym klęskami żywiołowymi czy katastrofami (np. powodziami, wielkimi pożarami). Specjalistyczne formacje przydają się także do innych zadań, np.wojska inżynieryjne budują mosty i drogi, saperzy rozbrajają niewybuchy i wysadzają domy przeznaczone do rozbiórki.

Żołnierze są bardzo zdyscyplinowani i wykonują polecenia swojego dowódcy. Codzienny dzień rozpoczynają od porannej musztry. Poniżej udostępniamy link – Pokaz musztry wojskowej

https://youtu.be/JyaGr0eauzY

→ Zabawa ruchowa ,,Musztra”

Rodzic ustawia dzieci w rzędzie, mówi komendę ,,baczność”, a po niej zaczyna wydawać komendy np. ,,w lewo zwrot”, ,,złap się za prawe ucho”, ,,przykucnij”, ,,klaśnij w dłonie” itp. Można zamieniać się rolami.

→ Ćwiczenia spostrzegawczości ,,Co pasuje do żołnierza?”.

Przyjrzyj się  poniższym  obrazkom  i zastanów  się  co  potrzebuje żołnierz?

→ Słuchowisko ,,Dzielny Ołowiany Żołnierzyk”

https://youtu.be/HJNAoj2HqqQ

→ Dzieci młodsze ,,Czołg” – kolorowanka


→ Dzieci starsze ,,Jak narysować czołg” 

https://youtu.be/ow3bSpmd8vA

Skip to content