Opłaty za przedszkole -Ważne informacje!

UWAGA !!

Termin opłat za przedszkole upływa 10 dnia każdego

miesiąca zgodnie z podpisanym oświadczeniem.

 Informacje odnośnie opłat wysyłane zostają na adres e-mail. 

Nieterminowe opłaty powodują naliczanie ustawowych odsetek do płatności za pobyt. Informacja o wysokości odsetek zostaje wysłana na adres e-mail.

Skip to content