Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny od 11.05 do 22.05.20

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku rozpoczynają się zapisy dzieci  na dyżur wakacyjny.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.

REKRUTACJA  NA  WAKACJE

Nabór na dyżur wakacyjny trwa  od   11.05-22.05.20

Rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie  wypełnionej KARTY wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym  2019/2020.

Nasz adres: dyrektor @pp9.pl

                                                                                       wice@pp9.pl

Złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym.

Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Przedszkole będzie prowadziło zapisy dzieci na każdy miesiąc oddzielnie.

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu- wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód.  Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Kartę Zapisu mogą złożyć tylko rodzice oboje pracujący lub pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko.

 

Dokumentacja rekrutacyjna dotycząca zapisów na wakacje:

karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2020

Karta Zapisu dziecka – RODO

Skip to content