Zadania z j. angielskiego dla dzieci młodszych

Tiger – tygrys

Monkey – małpa

Mouse – mysz

Dog – pies

Cat – kot

Five littlemonkeys
jumping on the bed
one fell off
and bumpedhishead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Fourlittlemonkeys
jumping on the bed
one fell off
and bumpedhishead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Three littlemonkeys
jumping …………

Twolittlemonkeys
jumping ……….

One littlemonkey
jumping on the bed
shefell off
and bumpedherhead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Słownictwo:

jump on the bed – skakać na łóżku
he fell off – on spadł (o chłopcu)
shefell off – ona spadła (o dziewczynce)
he bumpedhishead – (on) uderzył się w głowę
shebumpedherhead – (ona) uderzyła się w głowę

call the doctor – zawołać doktora
the doctorsaid – doktor powiedział
no more jumping! – żadnego skakania!

 

Five littlemonkeys
jumping on the bed
one fell off
and bumpedhishead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Fourlittlemonkeys
jumping on the bed
one fell off
and bumpedhishead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Three littlemonkeys
jumping …………

Twolittlemonkeys
jumping ……….

One littlemonkey
jumping on the bed
shefell off
and bumpedherhead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Five littlemonkeys
jumping on the bed
one fell off
and bumpedhishead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Fourlittlemonkeys
jumping on the bed
one fell off
and bumpedhishead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

Three littlemonkeys
jumping …………

Twolittlemonkeys
jumping ……….

One littlemonkey
jumping on the bed
shefell off
and bumpedherhead.
Mama called the doctor
and the doctorsaid
no moremonkeys
jumping on the bed.

 

Skip to content