Deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej