Mali Przedsiębiorcy 14.04.2020- 17.04.2020r.

Piątek 17.04.2020r.

– kształtowanie nawyku używania słów grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję),

– organizowanie miejsca zabawy tematycznej, dokonywanie wyboru roli oraz przygotowywania niezbędnych rekwizytów,

– wypowiadanie się całym zdaniem na określony temat.

 

1) Zabawa w sklep.

Rodzice wraz z dziećmi budują sklep z artykułów dostępnych w domu. Do zabawy można użyć papierowych pieniędzy wykonanych przez dziecko. Rodzic przypomina dziecku o używaniu słów grzecznościowych: proszę, dziękuję.

2) Wysłuchanie bajki „Lusterko i pieniądze” Michela Piquemala.

Bajka dostępna w zasobach e-podręczniki: https://epodreczniki.pl/a/widziec-nie-tylko-siebie/D18q7xNQg

Rozmowa z dzieckiem po przeczytaniu bajki:

-Przed czym ojciec chciał przestrzec swoje dziecko?

-Jak powinien postępować człowiek, żeby nie dostrzegać tylko samego siebie?

Uwaga! Pytania dostosowujemy do możliwości dziecka.

3) Czy wszystko można kupić za pieniądze?

Rozmowa z dzieckiem na temat wartości. Wspólne wykonanie plakatu pt. „To jest cenne dla naszej rodziny”.

Wiemy, że macie bogatą wyobraźnię i już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Wasze arcydzieła.

Skip to content