Mali Przedsiębiorcy 14.04.2020- 17.04.2020r.

Drodzy Rodzice

w tym tygodniu będziemy realizować ostatni moduł projektu edukacyjnego Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury- “Mali przedsiębiorcy”.

Moduł ten zakłada promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz przekazywanie im wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej.

Do tej pory wszystkie zadania wykonywaliśmy w przedszkolu. Jednak z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moduł przyjmuje formę umożliwiającą zrealizowanie go poprzez kształcenie na odległość.

Codziennie będziemy zamieszczać propozycje zadań na stronie internetowej przedszkola. Was kochani Rodzice prosimy o przesłanie zdjęć Waszych pociech podczas realizacji zadań.

Na stronie przedszkola utworzymy galerię Małych Przedsiębiorców.

Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Razem z Małym Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN, jakim jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich.

Realizacja modułu sprzyja kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Wiodącymi kompetencjami kluczowymi w tym module są kompetencje w zakresie przedsiębiorczośc

Cele ogólne projektu:

-przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej tego, czym są pieniądze, do czego służą i skąd się je bierze,

-wzbogacanie słownictwa,

-uświadomienie przedszkolakom konieczności oszczędzania pieniędzy,

-angażowanie dzieci w organizowanie miejsca zabawy tematycznej, dokonywania wyboru roli oraz przygotowywania niezbędnych rekwizytów.

 

Wtorek 14.03.2020r.

1) „Skrzynia skarbów”– zabawa doskonaląca percepcję dotykową.

Rodzic przygotowuje „skrzynię skarbów” – kartonowe pudełko z otworem. Ukrywa w jego wnętrzu różne przedmioty związane z tematyką zajęć.

Zadaniem dziecka jest próba rozpoznania przedmiotów za pomocą dotyku. Następnie dzieci pokazują przedmiot, który wylosowały, i wspólnie sprawdzają, czy odgadły, czym jest dany przedmiot.

Rozmowa z dzieckiem na temat: Co jest dla ciebie cenne/wartościowe?

2) “Co wiesz o pieniądzach?” – dzieci wcielają się w role specjalistów do spraw pieniędzy. Opowiadają o tym, co wiedzą o pieniądzach.

Jeśli nie wypowiadają się spontanicznie, rodzic pomaga im, zadając dodatkowe pytania, np.: – – Komu są potrzebne pieniądze?

– W jaki sposób powstają pieniądze?

– Co możemy kupić za pieniądze?

– Skąd mamy pieniądze?

– Z czego są zrobione pieniądze?

– Czy zawsze istniały pieniądze?

Prosimy o zapisywanie lub nagrywanie zabawnych wypowiedzi dzieci – utworzymy specjalny post na ten temat.

3) Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”. https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYo  

 

Skip to content