Odkrywamy literkę C

Temat: Poznajemy literę C na przykładzie wyrazu „cebula” i ,,Celina”

Cele ogólne:
– zapoznanie dzieci z literą c
– aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości

  1. Zadania na wyrazie podstawowym „cebula” i ,,Celina”
  • Dzieci dzielą wyraz CEBULA i CELINA na sylaby.
  • Dzielą wyrazy na głoski, oznaczamy 6 białymi kartonikami 6 głosek.
  • Dzieci z rozsypanych liter próbują ułożyć wyraz „cebula” ,,Celina” i dane głoski oznaczają kolorami : samogłoski (czerwone) i spółgłoski (niebieskie)

2. Układanie litery „c” z drucików kreatywnych, guzików, koralików na tacce, pisanie w mące itp.

3.  Rozwiązywanie kart pracy 

Dzieci 5- letnie – rysują po śladzie obrazki rozpoczynające się na literkę C i dzielą te nazwy na sylaby.

Dzieci 6 – letnie – ćwiczą pisanie literki C w liniaturze po śladzie i samodzielnie.

Skip to content