Rekrutacja

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

!!! UWAGA !!!

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Niniejsze zasady postępowania rekrutacyjnego zostały określone na podstawie zapisów ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).

Portal eEDU_GłogówPOZNAJ ZASADY REKRUTACJI

DOSTĘP DO WNIOSKU- kliknij w baner