,,W MARCU JAK W GARNCU” 16.03.2020- 20.03.2020r

  1. Słuchanie wiersza ,,Marcowa pogoda”- zapoznanie dzieci z przysłowiem ludowym ,, W marcu jak w garncu”.
  2. W prowadzenie zapisu graficznego litery ,,G, g”.
  3. Wyszukiwanie wyrazów z literą ,,g”.
  4.  Próby układania i czytania wyrazów z sylab: wi-sna, mo-tyl, po-le, ga-wron.
  5. Zabawa dydaktyczno matematyczna ,,Ile tyle”, tworzenie zbiorów równolicznych. Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  6. Utrwalenie wiersza ,,Przyjście wiosny” J. Brzechwa.
  7. Utrwalenie piosenki ,,Wiosna”.
Skip to content