,,W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE”- 23.03.2020- 27.03.2020r.

TREŚCI PROGRAMOWE: poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi, nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.

  1. Rozmowa przy ilustracjach na temat ,,Wiejska zagroda”.
  2.  Malowanie farbami plakatowymi na temat ,,W gospodarstwie”.
  3.  Opowiadanie ,, Smutne kurczątko”.
  4.  Rozwiązywanie zagadek z tematyką cykliczną.
  5.  Osłuchanie z wierszem ,, W gospodarstwie”.
Skip to content