WIERSZ “PTASZEK OPOWIADA”

Zielenią się listki
na smukłej topoli
i ptaszek tam śpiewa.
Opowiada listkom
o swojej wędrówce:                                                                           
co widział, co słyszał
w obcych krajach, hen!
Ile przebył gór i mórz,
aby wreszcie wrócić już.
Bo tu jego dom,
tu kochane drzewa,

wśród gałęzi tutaj
najpiękniej się śpiewa

Skip to content