Category "Ważne"

28Maj2020

Drogie Dzieci z okazji Waszego święta serdecznie zapraszamy na przedstawienie w wykonaniu Pań z przedszkola, które będzie można obejrzeć 1 czerwca na stronie naszej placówki.

Poniżej zamieszczamy bilet na przedstawienie teatralne….bo do teatru to tylko z biletem 🙂

Bilet na Koronkowe Przedstawienie można pobrać i wydrukować.

11Maj2020

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W związku z niższą  niż początkowo zadeklarowaną liczbą dzieci w przedszkolach, decyzją Prezydenta Miasta Głogowa  od dnia 11 do 22 maja 2020r.  dzieci z naszego przedszkola wraz z opiekunami  będą  uczęszczały do Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Andromedy 23.

 

Informujemy,  że  zmianie uległy także godziny otwarcia i zamknięcia przedszkoli.
Od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. przedszkole będzie czynne od 6.00 do 16.00.

 

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola od 6 maja 2020 r. na czas zagrożenia epidemicznego.

 1. Przedszkole czynne będzie w godzinach 6.00 – 16.00.
 2. Liczebność grup nie może przekroczyć 12 dzieci.
 3. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach , bez kontaktu z innymi grupami.
 4. Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany).
 5. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Procedura przyjmowania i obierania dzieci z przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego.

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania oraz realizujące zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.
 7. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
 8. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę oraz przed wejściem do sali umyte dłonie.
 9. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
 11. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.

Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
– oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
– oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
– zgody na mierzenie temperatury dziecku

10Maj2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku rozpoczynają się zapisy dzieci  na dyżur wakacyjny.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.

REKRUTACJA  NA  WAKACJE

Nabór na dyżur wakacyjny trwa  od   11.05-22.05.20

Rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie  wypełnionej KARTY wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym  2019/2020.

Nasz adres: dyrektor @pp9.pl

                                                                                       wice@pp9.pl

Złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym.

Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Przedszkole będzie prowadziło zapisy dzieci na każdy miesiąc oddzielnie.

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu- wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód.  Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Kartę Zapisu mogą złożyć tylko rodzice oboje pracujący lub pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko.

 

Dokumentacja rekrutacyjna dotycząca zapisów na wakacje:

karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2020

Karta Zapisu dziecka – RODO

30Kwi2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się komunikatem dotyczącym dyżuru wakacyjnego.

 O formie dokonywania zapisów będziemy jeszcze informować.

ZAPISY NA WAKACJE

W związku z pandemią i sytuacją jaka panuje w naszym kraju, informujemy, że ulegnie  zmianie  Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dyżurów wakacyjnych przedszkoli w Gminie Miejskiej Głogów.

W  każdym  przedszkolu  w terminie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

będą prowadzone zapisy dzieci rodziców pracujących  potrzebujących opieki w okresie wakacyjnym  na  każdy miesiąc oddzielnie.

Informacja ta jest niezbędna celem ustalenia, ile przedszkoli będzie potrzeba uruchomić w tym czasie.

  Deklaracja złożona w danym przedszkolu nie jest jednoznaczna z tym, że to przedszkole będzie czynne (za wyjątkiem wskazanych już w zarządzeniu).

 

 

16Kwi2020

DRODZY RODZICE!

 ZAPISY  NA WAKACJE   odbędą w późniejszym terminie,najprawdopodobniej po wskazaniu daty powrotu dzieci do przedszkoli.

Informujemy, że o wszelkich zmianach będziecie Państwo powiadamiani na bieżąco.

Skip to content