Rekrutacja do przedszkoli 2023-24

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Kliknięcie w poniższy link spowoduje automatyczne przekierowanie na platformę rekrutacyjną

https://glogow.formico.pl/formico-parents/main!execute.action

WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK  przesyłamy na adres

rekrutacja@pp9.pl

Wskazówki dla rodziców/prawnych opiekunów do prawidłowej rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024      należy kliknąć w  poniższą  ikonkę   lub link   

 Rekrutacja 23-24 schemat zapisu

Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich 

 

 

 

 

Skip to content