Środki poprawy energetycznej

Stosowane środki poprawy energetycznej w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie

Ustala się następujące środki poprawy efektywności energetycznej do stosowania w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie:

  1. Nabywanie nowych urządzeń, instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii elektrycznej oraz niskimi kosztami eksploatacji.
  2. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń, instalacji na urządzenia o których mowa w pkt1 , albo ich modernizacja.
  3. Promowanie wśród pracowników zachowań mających na celu poprawę efektywności energetycznej , zapewnienie efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ,  serwisu sprzętu komputerowego, co znacząco wpływa na efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.
Skip to content