Rekrutacja do przedszkoli

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Kliknięcie w poniższy link spowoduje automatyczne przekierowanie na platformę rekrutacyjną

https://glogow.formico.pl/formico-parents/main!execute.action

  1.   Wskazówki dla rodziców/prawnych opiekunów do prawidłowej rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Prawidłowa rekrutacja -wskazówki dla rodziców

 

  2.Zasady rekrutacji do przedszkoli – prosimy kliknąć w  poniższy odnośnik i zapoznanie się zasadami rekrutacyjnymi

Zasady rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2021)22

 

 

Skip to content