Wystawa pokonkursowa Polska moja Ojczyzna -laureaci

Nasze przedszkole  już dziesiąty raz było organizatorem  konkursu  plastycznego „Polska  moja Ojczyzna”. Konkurs  objęty  jest honorowym  patronatem Prezydenta Miasta Głogowa. W tym roku do przedszkola  wpłynęły 35 prac z głogowskich przedszkoli oraz z przedszkola w Jaczowie. Jury  rozpatrywało wytwory dzieci w czterech kategoriach wiekowych. Każda z prac plastycznych była piękna  i wyjątkowa, ukazywała  ducha patriotyzmu, przejawiała wielki szacunek  do symboli i polskich tradycji. Rysunki ukazywały historię Polski, dumę z polskości i naszych korzeni.  Zachęcamy wszystkie  przedszkolaki rozwijania swoich talentów i pasji. Zapraszamy do obejrzenia pięknych rysunków głogowskich przedszkolaków.

Skip to content