Zapisy na wakacje

Drodzy Rodzice  i Opiekunowie

W  dniach od   od  kwietnia  do   14 kwietnia    będą prowadzone zapisy  na dyżur wakacyjny. Zapisy odbywać się będą w godz.7:30 do 15:30.  Karty Zapisu  składamy OSOBIŚCIE w placówce pełniącej dyżur wakacyjny ( nie prowadzone są zapisy on-line).

Liczba miejsc jest ograniczona!

O przyjęciu dziecka decyduje kolejność wpływu kompletu dokumentów, tj. Karty zapisu, Oświadczeń i Klauzuli Informacyjnej. 

Zasady zapisu na dyżur wakacyjny:

  Rodzic   składa Kartę Zapisu, jeżeli dziecko uczęszczało do placówki prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2022/2023,

-Rodzic składa  Kartę Zapisu TYLKO do przedszkola, do którego chce zapisać dziecko na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023,

-Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku na okres wakacyjny, może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu

– Wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu

-Rodzic korzystający z urlopu wypoczynkowego w miesiącu  lipcu lub  sierpniu – nie zapisuje dziecka na dyżur wakacyjny

 

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

Organizacja dyżuru wakacyjnego -2023

KARTY ZAPISU NA WAKACJE – dokumenty do pobrania i wypełnienia 

karta zapisu dziecka + oświadczenia 2023 — LIPIEC

karta zapisu dziecka + oświadczenia 2023 – SIERPIEŃ

Klauzula informacyjna – RODO

Przedszkola pełniące dyżur wakacyjny:

LIPIEC–  5,10,17,19

SIERPIEŃ– 6,7,9,21

 

 

 

Skip to content