Historia przedszkola

HISTORIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE

Data powstania: 1 marca 1974 roku
Dyrektorki przedszkola: Panie Józefa LewickaUrszula LeczykKrystyna JaszkiewiczEwa Kurzak

W latach 1984 – 1990 Przedszkole było placówką ćwiczeń dla Studium Wychowania Przedszkolnego późniejszego Studium Nauczycielskiego w Głogowie.
Obecnie w przedszkole przyjmuje na praktyki studentów z PWSZ w Głogowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Przyrodniczych w Głogowie odbywało praktyki zawodowe w naszej placówce. Udzielamy informacji oraz umożliwiamy przeprowadzenie badań magistrantom wyższych uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego.
W przedszkolu pracowało wiele znakomitych nauczycielek i pracowników administracji i obsługi, którzy przyczynili się do wypracowania dobrego wizerunku przedszkola w społeczności lokalnej.
Tworzyli klimat przyjazny dziecku i rodzicom.

W latach dziewięćdziesiątych, przedszkole intensywnie poszukiwało dodatkowych źródeł finansowania zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, wyposażenia sal dzieci, remontów i modernizacji sprzętu.
W tym celu organizowaliśmy dochodowe imprezy, zabawy karnawałowe dla dzieci pracowników innych zakładów ( firmy HYDRO-TRANS, Cechu Rzemiosł Różnych w Głogowie). Wynajmowaliśmy pomieszczenia na prowadzenie działalności innych podmiotów gospodarczych.
Dzięki tym środkom mogliśmy wymienić mebelki w salach, kupić dywany, zabawki, dodatkowe artykuły papiernicze do zajęć dzieci, radiomagnetofony, telewizor, komputer (1997r), aparat fotograficzny itp. Staraliśmy się o przekazywanie darowizny na rzecz przedszkola, rady rodziców (np. Hutę Miedzi Głogów, POM w Głogowie).
Poszukiwaliśmy sposobów obniżenia kosztów napraw, drobnych remontów oraz malowania wnętrz przedszkola poprzez współpracę z głogowskimi szkołami i zakładami ( Zespołem Szkół Budowlanych, Zakładem Karnym, Zespołem Szkół Hutniczych w Głogowie, etc.).

Od momentu powstania, przedszkole podejmowało wiele interesujących, niestandardowych działań.
Współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi oraz fundacjami (Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Fundacją Instytut Jakości w Edukacji w Warszawie), a także ośrodkami doskonalenia nauczycieli (DODN- Multicentrum w Jeleniej Górze, POPPP i DM w Głogowie).
Wiosną 1975 r. gościliśmy pierwszą delegację zagraniczną, byli to nauczyciele z Włoch. W kolejnych latach poszukiwaliśmy możliwości czerpania inspiracji pedagogicznych w kraju i poza granicami Polski.

Inicjujemy i realizujemy wiele projektów w ramach Programu eTwinning, Safer Internet, Spring Day in Europe. Osiągamy w tej dziedzinie liczne sukcesy ogólnopolski i międzynarodowe- zdobywany nagrody i dodatkowe środki finansowe, sprzęt.
W latach 2006-2009 zrealizowaliśmy, finansowany ze środków unijnych, Szkolny Projekt Comeniusa pt. „Połączeni Przez Wartości i ICT” – uznany jako przykład Dobrej Praktyki Pedagogicznej.
Nauczyciele mieli okazję obserwować, uczyć się i dzielić doświadczeniami z nauczycielami pracującymi w innych systemach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Malcie i w Finlandii. Wprowadziliśmy do naszej praktyki wiele cennych pomysłów. 
Współpracujemy z nauczycielami poprzez globalną sieć iEARN ( Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych). Nasze pomysły edukacyjne ogłaszane są w Księdze Projektów iEARN.
W roku 2013 nawiązaliśmy kontakt z polskim przedszkolem na Ukrainie „Perełka.

Mamy nadzieję razem z Rodzicami i Dziećmi wzbogacać historię przedszkola o nowe ciekawe fakty.

Sukcesy w konkursach europejskich. 
Przedszkole Publiczne Nr 5 ma na swoim koncie wiele międzynarodowych sukcesów:

 • W roku 2006 było zwycięzcą europejskiego konkursu w kategorii „Zasoby cyfrowe” – projekt Playing and Learning. Projekt zrealizowany był z hiszpańskim przedszkolem EEI Gloria Fuertes w Gijón .
 • W roku 2009 zdobyło drugie miejsce w Europie w kategorii „Matematyka i Nauka” za projekt „1,2 Buckle my Shoe…”.
 • Projekt „1, 2 Buckle my Shoe…” jest także wśród finalistów konkursu Global Junior Challenge 2009
 • W roku 2010 po raz drugi głogowskie przedszkole wygrywa europejski konkurs eTwinning w kategorii wiekowej 4-11 lat. Zwycięski projekt nosi tytuł „Colours of Life” (Kolory Życia).
 • Dodatkowo film „“Drawing Adventures from Malta and Poland” zostaje zwycięzcą w konkursie 3,2,1 – Akcja!
 • Projekt „We are the pirates – Pirates Adventure” wśród najlepszych projektów eTwinning w 2014r.

Konkursy eLearning Awards:

 • projekt Uniwersalne Wartości – TOP100 eLearning Awards 2005 ;
 • projekt Little Explorers” – TOP100 eLearning Awards 2006 ;
 • projekt Joined by Values and ICT – TOP100 eLearning Awards 2008

Sukcesy w konkursach ogólnopolskich:
W ciągu pięciu lat istnienia programu projekty Przedszkola Publicznego nr 5 zdobywały certyfikaty jakości oraz I miejsca w ogólnopolskich konkursach „Nasz projekt eTwinning”:

 • 2005 – Playing and Learning;
 • 2006 – Universal Values;
 • 2007- Littre Explorers;
 • 2008- 1,2 Buckle my Shoe;
 • 2009 – Colours of Life.

Publikacje nauczycieli przedszkola:

 • Rada pedagogiczna inaczej – warsztaty (Wychowanie w Przedszkolu Nr 7/1996),
 • Tydzień Uśmiechu (Wychowanie w Przedszkolu Nr 10/1995; Biuletyn WOM w Legnicy),
 • Nasze doświadczenia w organizowaniu „warsztatów edukacyjnych” (Wychowanie w Przedszkolu Nr 8/1994),
 • Cele operacyjne – rada pedagogiczna (Wychowanie w Przedszkolu Nr 8/2001),
 • „O kulisach międzynarodowej współpracy głogowskiego przedszkola” Kwartalnik PRZED SZKOŁĄ – Poradnik Dyrektora Przedszkola” nr 3/2011
 • „Ferie z myszką” – warsztaty technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedszkolu — kwartalnik PRZED SZKOŁĄ Poradnik Dyrektora Przedszkola nr 1/2012

Na stronie internetowej PCPPPiDM w Głogowie:

 • „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” – Agnieszka Krakowiak
 • „Zastosowanie programu „Razem z dzieckiem ćwicząc – wygrasz zdrowie” w pracy
  z dziećmi w wieku przedszkolnym” – Renata Choszcz
 • „Wykorzystanie oprogramowania KidSmart w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – Renata Choszcz, Dorota Jasińska
 • „eTwinning jako jedna z metod pracy z dzieckiem uzdolnionym” – Ewa Kurzak

Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej przedszkola zawarte są w licznych publikacjach FRSE oraz na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 • Biuletyny programu eTwinning: 2005 ; 2006 ; 2007; 2009,
 • „eTwinning w Polsce – to już 5 lat” – współautorem jest Ewa Kurzak,
 • „eTwinning przykładem eLearningu” w Europie autor tekstu: dr Elżbiera Gajek,
 • „eTwinning drogą do edukacji przyszłości” praca zbiorowa.

EUROPEJSKIE BROSZURY eTwinning, w których zamieszczono projekty Przedszkola Publ. Nr 5:

 • Pierwszy rok eTwinning w Europie 2006 ;
 • Nauka z eTwinningiem 2006 ;
 • Nauka z eTwinnigiem – Podręcznika dla Nauczycieli 2007 ;
 • eTwinning : Przygoda w świecie języka i kultury 2008 ;

Posiadamy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów” (2011r).

Skip to content