Oferta przedszkola

Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do godziny 16.30 (w miarę potrzeb rodziców czas pracy przedszkola może ulec zmianie). W roku szkolnym 2017/2018 planujemy utworzyć 5 oddziałów, pracujących co najmniej 8 godzin dziennie (z pełną ofertą przedszkola) Tworzymy grupy jednorodne wiekowo lub mieszane-dzieci o zbliżonym wieku 4-3 latki; 5-4 latki, 6-5 latki.

ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, posiadającą dodatkowe uprawnienia do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu: terapii pedagogicznej i logopedii, rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej, języka niemieckiego, języka polskiego (ważne dla rodzin powracających z zagranicy), pedagogiki szkolnej w zakresie promocji zdrowia, prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej (nauczyciele udzielają sobie wsparcia w zakresie posiadanych kwalifikacji i kompetencji);
 •  Wspieramy wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.
 •  Tworzymy inspirujące środowisko wychowawcze, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

DZIECIOM OFERUJEMY:

 • miłą atmosferę, życzliwość, bezpieczeństwo, które są naszym priorytetem;
 • smaczne , zdrowe posiłki;
 • różnorodność zabaw i zajęć, które przygotują dziecko do szkoły;
 • imprezy, uroczystości, teatrzyki, koncerty, wycieczki, warsztaty integrujące społeczność przedszkolaków spotkania edukacyjne we współpracy z wieloma instytucjami działającymi w mieście;
 • udział w projektach edukacyjnych oraz współpracy międzynarodowej;
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe , których oferta będzie poszerzana i dostosowywana do potrzeb dzieci;
 • estetyczne sale zabaw z bogatym wyposażeniem, możliwość korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej dzięki nowoczesnemu wyposażeniu w sprzęt ( 3 tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputer w każdej sali, zestawy edukacyjne KidSmart z oprogramowaniem EDMARK firmy IBM, aparaty cyfrowe, tablety, etc.)

RODZICOM:

 •   możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki – oczekujemy świeżych pomysłów, podpowiedzi, inicjatyw, wysokiej aktywności rodziców;
 •   bieżącą wymianę informacji na temat rozwoju, umiejętności dziecka, jego mocnych stronach oraz rzetelną informację o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej – oczekujemy współpracy w ujednolicaniu systemu oddziaływań wychowawczych, ustalaniu kierunków oddziaływań edukacyjnych;
 •   wsparcie i pomoc w działaniach wychowawczych w miarę potrzeb dziecka i rodziców – oczekujemy na zgłaszanie potrzeb, problemów, w których możemy pomóc;
 •   zajęcia i zabawy integracyjne z aktywnym udziałem rodziców – oczekujemy wysokiej frekwencji w czasie organizowanych spotkań z nauczycielami i dyrektorem;
 •   na życzenie rodziców bezpłatne zajęcia dodatkowe – oczekujemy uwzględnienia warunków lokalowych i organizacji pracy przedszkola.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.

Historia placówki:

RAZEM Z RODZICAMI I DZIEĆMI BOGACIMY HISTORIĘ PRZEDSZKOLA.
Data powstania: 1 marca 1974 roku. Dyrektorki przedszkola Panie: Józefa Lewicka, Urszula Leczyk, Krystyna Jaszkiewicz, Ewa Kurzak, Anna Kozak.

 •  W latach 1984 – 1990 Przedszkole było placówką ćwiczeń dla Studium Wychowania Przedszkolnego późniejszego Studium Nauczycielskiego w Głogowie. Obecnie w przedszkole przyjmuje na praktyki studentów wyższych uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. W przedszkolu pracowało wiele znakomitych nauczycielek i pracowników administracji i obsługi, którzy przyczynili się do wypracowania dobrego wizerunku przedszkola w społeczności lokalnej. Tworzyli klimat przyjazny dziecku i rodzicom.
 • Od momentu powstania, przedszkole podejmowało wiele interesujących, niestandardowych działań. Współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi oraz fundacjami (Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Fundacją Instytut Jakości w Edukacji w Warszawie), a także ośrodkami doskonalenia nauczycieli (DODN- Multicentrum w Jeleniej Górze, POPPP i DM w Głogowie). Miło nam współpracować z innymi głogowskimi przedszkolami, szkołami, Muzeum, Biblioteką, czy MOK. Wiosną 1975 r. gościliśmy pierwszą delegację zagraniczną, byli to nauczyciele z Włoch. W kolejnych latach poszukiwaliśmy możliwości czerpania inspiracji pedagogicznych w kraju i poza granicami Polski.
 • Inicjujemy i realizujemy wiele projektów w ramach Programu eTwinning, Safer Internet, Spring Day in Europe. Osiągamy w tej dziedzinie liczne sukcesy ogólnopolski i międzynarodowe- zdobywany nagrody i dodatkowe środki finansowe, sprzęt. W latach 2006-2009 zrealizowaliśmy, finansowany ze środków unijnych, Szkolny Projekt Comeniusa pt. „Połączeni Przez Wartości i ICT”–uznany jako przykład Dobrej Praktyki Pedagogicznej. Nauczyciele mieli okazję obserwować, uczyć się i dzielić doświadczeniami z nauczycielami pracującymi w innych systemach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na Malcie i w Finlandii. Wprowadziliśmy do naszej praktyki wiele cennych pomysłów. Współpracujemy z nauczycielami poprzez globalną sieć iEARN ( Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych)- od 6 lat corocznie nasze pomysły edukacyjne ogłaszane są w Księdze Projektów iEARN.

SUKCESY W KONKURSACH EUROPEJSKICH eTwinning

 •   I miejsce w kategorii ‘Zasoby cyfrowe’ za projekt „Playing and Learning” (2006r.)
 •   I miejsce w kategorii wiekowej 4-11 lat za projekt „Colours of Life” (2010r.)
 •   II miejsce w Europie w kategorii ‘Matematyka i Nauka’ za projekt „1,2 Buckle my Shoe…”(2009r)
 •   Film „Drawing Adventures from Malta and Poland” zostaje zwycięzcą w konkursie 3,2,1 – Akcja! (2010r.)
 •   Projekt „We are the pirates – Pirates Adventure” wśród najlepszych projektów eTwinning w 2014r.

KONKURS eLearning Awards:

 •   TOP100 eLearning Awards 2005 dla projektu „Uniwersalne Wartości”
 •   TOP100 eLearning Awards 2006 dla projektu “Little Explorers”

I MIEJSCA W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH „Nasz projekt eTwinning”

 •   2005 – Playing and Learning;
 •   2006 – Universal Values;
 •   2007- Littre Explorers;
 •   2008- 1,2 Buckle my Shoe;
 •   2009 – Colours of Life.

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

 1. Rada pedagogiczna inaczej – warsztaty (Wychowanie w Przedszkolu Nr 7/1996),
 2. Tydzień Uśmiechu (Wychowanie w Przedszkolu Nr 10/1995; Biuletyn WOM w Legnicy),
 3. Nasze doświadczenia w organizowaniu „warsztatów edukacyjnych” (Wychowanie w Przedszkolu Nr 8/1994),
 4. Cele operacyjne – rada pedagogiczna (Wychowanie w Przedszkolu Nr 8/2001),
 5. „O kulisach międzynarodowej współpracy głogowskiego przedszkola” Kwartalnik PRZED SZKOŁĄ – Poradnik Dyrektora Przedszkola” nr 3/2011
 6. „Ferie z myszką” – warsztaty technologii informacyjno-komunikacyjnej w przedszkolu — kwartalnik PRZED SZKOŁĄ Poradnik Dyrektora Przedszkola nr 1/2012

DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI PRZEZ STRONĘ WWW PCPPPiDM w Głogowie

 1. „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym” – Agnieszka Krakowiak
 2. „Zastosowanie programu „Razem z dzieckiem ćwicząc – wygrasz zdrowie” w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – Renata Choszcz
 3. „Wykorzystanie oprogramowania KidSmart w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – Renata Choszcz, Dorota Jasińska
 4. „eTwinning jako jedna z metod pracy z dzieckiem uzdolnionym” – Ewa Kurzak

Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej przedszkola zawarte są w licznych publikacjach FRSE oraz na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 1. Biuletyny programu eTwinning: 2005 ; 2006 ; 2007; 2009,
 2. „eTwinning w Polsce – to już 5 lat” – współautorem jest Ewa Kurzak,
 3. „eTwinning przykładem eLearningu” w Europie autor tekstu: dr Elżbiera Gajek,
 4. „eTwinning drogą do edukacji przyszłości” praca zbiorowa.

EUROPEJSKIE BROSZURY eTwinning, w których zamieszczono projekty Przedszkola Publ. Nr 5

 1. Pierwszy rok eTwinning w Europie 2006 ;
 2. Nauka z eTwinningiem 2006 ;
 3. Nauka z eTwinnigiem – Podręcznika dla Nauczycieli 2007 ;
 4. eTwinning : Przygoda w świecie języka i kultury 2008.

Posiadamy certyfikaty:
„Szkoły Odkrywców Talentów” (2011r)
„Szkoły w Ruchu” (2014r)
„Top School of the Decade in Poland” (2015r.)

Skip to content