Ramowy rozkład dnia

DZIECI MŁODSZE
Zajęcia z całą grupą trwają od 15 – do 20 minut.
DZIECI STARSZE
Zajęcia z całą grupą trwają od 20 – do 30 minut.
Ramowy rozkład dnia zawiera:
1) godziny pracy przedszkola od 6.00 do 16.30, w przypadku utworzenia dwóch oddziałów pięciogodzinnych od godz. 6.00 do 17.00
2) czas wydawania posiłków:

  •   śniadanie od 8.00 do 8.15
  •   pierwsze danie obiadowe od 11.00 do 11.15
  •   drugie danie obiadowe od 14.00 do 14.15

3) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: od 8.00 do 13.00
4) czas , w których mogą być realizowane zajęcia dodatkowe od 13.00  do 15.00
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:

  1.   swobodne zabawy dzieci (co najmniej 1/5 czasu),
  2.   różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu (najwyżej 1/5 czasu)
  3.   różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku ( co najmniej 1/5, a dzieci młodsze 1/4 czasu),
  4.   czynności planowane przez nauczyciela (np. opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze 2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej).
Skip to content